Trekkertrek “Stadskanaal-Noord”

Vanaf 28 april om klokslag  10:00  uur gaat het INSCHRIJFFORMULIER 2023 op groen voor onze

Trekker trek

29-06-2024

 

Traditioneel de laatste zaterdag van juni gaan we om 11:00 uur weer helemaal los. Iedereen hoort en ziet dan weer vanaf de ijsbaan het vertrouwde geluid van ronkende en rokende tractormotoren in Stadskanaal-Noord!

 

 • Op Zaterdag 29 juni 2024 klinken er vanaf 11:00 uur weer de kenmerkende geluiden van een trekker trek wedstrijd.
 • In veertien klassen zullen zo’n negentig to honderd deelnemers het tegen elkaar opnemen.
 • Het gaat bij trekkertrek om ware krachtexplosies waarbij een steeds zwaarder wordende sleepwagen over een afstand van 100 meter verplaatst moet worden.
 • De chauffeur probeert met zijn trekker de sleepwagen zo ver mogelijk te trekken. de deelnemers strijden in hun eigen gewichtsklasse om de eerste plaats.

 

 

Als organisatie trachten wij zo duidelijk mogelijk te zijn in de regelgeving.

Hierbij mag het doel van de regels niet uit het oog verloren worden.
Het doel van de regels is om een zo eerlijk mogelijke wedstrijd op te zetten.
De organisatie zal om dit doel te bewaken het eindoordeel hebben op de keuzes die gemaakt zijn of gemaakt moeten worden.

De Tractor:

 • Mag niet voorzien zijn van afgesneden banden in de landbouwklasse.
 • Mag niet voorzien van dubbellucht.
 • Mag totaal niet breder zijn dan 300 cm,
 • Wordt gewogen met chauffeur
 • Mag ballastgewichten hebben, mits deze: vast en niet verplaatsbaar tijdens de trek op een veilige manier aan de tractor bevestigd zijn
 • Gewichten moeten vast aan de tractor bevestigd zijn, verlies tijdens de trek heeft diskwalificatie tot gevolg.
 • En mogen niet achter de achterwielen uitsteken.
 • Een ruimte van minimaal 30 cm hoog en 15 cm breed recht boven de trekhaak vrijlaten.
 • Deze mogen maximaal 85 cm (tractor met fronthef 110 cm) voor de tractor uitsteken, gemeten vanaf de voorzijde van de motorkapgrille
 • Mag niet voorzien zijn van (injectie of toevoegingen van) andere brandstof dan diesel.
 • Moet een degelijke veiligheidsbeugel of veiligheidscabine en spatborden hebben.
 • Moet W.A. verzekerd zijn, de deelnemer moet dit kunnen aantonen bij de organisatie.
 • Mag slechts éénmaal in dezelfde klasse deelnemen m.u.v. de damesklasse, duotrek en sprint.
 • Mag het terrein niet onnodig beschadigen en op het terrein niet te hard rijden (max. 5 km/uur),
 • Mag met vierwielaandrijving ingeschakeld rijden, vanaf de klasse 6,5 en zwaarder.
 • Moet voorzien zijn van steigerbegrenzer tot en met klasse 5,5 ton of een degelijk geblokkeerde hefinrichting.
 • Mag geen verbinding tussen de hefarmen of steigerbegrenzer hebben die een gevaar of belemmering is voor het aanpikken,
 • Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een ‘Ring-‘ of ‘D-sluiting’ wordt deze vanaf het aanknooppunt, aan de tractor, gemeten.
 • Moet een degelijke trekhaak hebben die: een inpikoog heeft van minimaal 75 mm, een aankoppelhoogte heeft die niet hoger is als gesteld voor betreffende klasse, geen topstang verbinding heeft met een punt boven het hart van de achteras, in alle richtingen spelingvrij is gemonteerd, minimaal 45 cm en maximaal 117 cm vanaf hart achterwiel aangehaakt wordt,
 • Indien er sprake is van voorasvering, in de laagste stand van de voorasvering gemeten wordt,
 • Indien gebruik wordt gemaakt van een zelf meegebracht oog, topschalm of zwaaihaak, gemeten wordt aan de vaste trekhaak en niet aan het oog, de topschalm of de zwaaihaak.
 • Moet aan de voorkant een aanhaakpunt hebben i.v.m. wegslepen,
 • Die een turbo heeft met uitlaat zonder geluiddemper moet een uitlaat hebben voorzien van een kruis,
 • Dient voorzien te zijn van werkende remmen,
 • Motor mag niet draaien zonder bestuurder,
 • Mag tijdens het rijden maar voorzien zijn van één persoon,
 • Deelnemend in de landbouwklasse moet een goed werkende aftakas hebben met 1 3/8” x 6 splines of 1 3/8” x 21 splines profiel i.v.m. mogelijke vermogenscontrole.

De Deelnemer:

 • Die dit reglement niet naleeft, kan uitgesloten worden van deelneming of gediskwalifecieerd worden.
 • Moet een geldig tractorrijbewijs hebben of minstens 18 jaar zijn.
 • Mag tijdens de wedstrijd niet onder invloed van alcoholische drank of andere stimulerende middelen zijn.
 • Moet ten alle tijden zijn of haar voertuig op veilige wijze besturen,
 • Die niet hoeft te trekken of hiervoor niet opgesteld staat, mag zich niet de baan afzetting begeven.
 • Startnummers moeten aan beide zijden duidelijk zichtbaar zijn.
 • Die de sleepwagen over de verste afstand verplaats is winnaar (bij meerdere full pulls volgt er een finale trek).

Net als voorgaande jaren vind de trekkertrek plaats op het terrein van IJsbaan “Eendracht”. Het belooft vast weer een mooi evenement te worden met veel spektakel en gezelligheid.
Naast de trekkertrek zal er deze dagen ook volop aan de kinderen gedacht worden door middel van een bungee Jump attractie.

Namens de Trekkertrekbestuur Stadskanaal-Noord willen wij u alvast hartelijk bedanken voor jullie support en tot ziens op zaterdag 24 juni 2023.

Trekkertrek

IJsbaanterrein “Eendracht

Contactgegevens

KvK: 40037367
BTW vrijstelling

Voor vragen omtrent het terrein of de kantine
kan men contact opnemen met
Dhr Egge Hulshof
Bereikbaar op Telefoonnummer:
06-48130149

 

Adresgegevens

IJsvereniging “Eendracht”
Scheepswerfkade 62 A
9503PC Stadskanaal

E-Mailadres:
Eendracht@
stadskanaalnoord.nl

Penningmeester:
Dhr. Harm-Jan Kaspers
Bereikbaar op Telefoonnummer:
06-12372881