Geschiedenis :

IJsvereniging “Eendracht”

22 november 1965

Onze IJsvereniging “Eendracht” in Stadskanaal Noord werd op 22 november 1965 opgericht.

 • Het initiatief daartoe werd destijds genomen door politieman H. Bos, gestationeerd in Stadskanaal-Noord. Omdat het ijs op het Stadskanaal niet overal even betrouwbaar was, wilde hij een veilige schaatsplek
  creëren voor met name de jeugd.

 

 • Na overleg met buurtgenoten lukte het om een comité te vormen.
  Vanuit dat gezamenlijke overleg kreeg het plan voor de aanleg van een ijsbaan steeds meer gestalte.
  Een inventarisatie onder de inwoners wees uit dat er een grote saamhorigheid bestond voor
  het realiseren van een veilige schaatsbaan. Uiteraard moesten er vele hobbels worden
  genomen en plooien worden gladgestreken, alvorens met de aanleg kon worden begonnen.

 

 • Er moest een financieel haalbaarheidsplan worden opgesteld en meerdere locaties op
  geschiktheid worden onderzocht. Uiteindelijk viel de keus op het huidige terrein, gelegen
  tussen de Scheepswerfkade en de spoorbaan. Met man en macht werd de enorme klus
  geklaard, om het weiland om te vormen in een daadwerkelijke ijsbaan.

 

 • In eerste instantie werd de locatie gehuurd, maar dankzij een renteloze lening van de
  Gemeente Wildervank kon IJsvereniging “Eendracht” na verloop van tijd tot aankoop van het
  perceel overgaan, dit in combinatie met de Jagersvriendenclub.

 

 • Ooit werd er begonnen met een gebouw voor kaartverkoop, met als verwarmingsbron een butagasfles. Als opvolger werd later een provisorisch onderkomen geplaatst om schaatsen onder te binden. Jaren later stond er dan eindelijk een echte kantine met een enorme oliekachel om alles warm te stoken en er kon water op worden gekookt, wat een luxe. Maar in 2003 werd de huidige accommodatie gerealiseerd, voorzien van centrale verwarming.

 

 • Op een feestavond in de het najaar van 2004 kwamen een aantal leden op het idee om in de zomermaanden vanuit de kantine van de ijsbaan Motorfiets toer tochten te gaan organiseren. En zodoende is destijds de Motor Toer Club Stadskanaal Noord als vereniging ontstaan, afgekort MTCSN. In het voorjaar van 2005 zijn ze begonnen met ongeveer vijftien leden en door mond op mond reclame inmiddels uitgeroeid tot een ledental van ruim vijftig en een tiental club van honderd sponsoren. Heb je misschien ook interesse kijk dan even voor meer informatie onder het rubriek MTCSN op deze website.

 

 • Op 17 oktober 2015 is het 50 jarige jubileum onder grote publieke belangstelling succesvol gevierd en waar groots uitgepakt werd met Harry Slinger onder begeleiding van Feestband Solidair.

 

 • Elk jaar worden er nog steeds traditioneel op de laatste vrijdag in juni de Trekkertrek en na de zomervakantie de Zeskamp op het terrein georganiseerd, en natuurlijk niet te vergeten, op de laatste vrijdag voor kerst de gezelligste kerstbingo van Stadskanaal-Noord.

 

Dankzij een vooruitziende blik van politieman Bos en kundige bestuursleden door de jaren heen, kunnen wij thans gebruikmaken van deze prachtige ijsbaan.

 

 

Met vriendelijke groet,
Bestuur IJsvereniging Eendracht.

 

P.S : Deze beknopte weergave van het ontstaan van IJsvereniging “Eendracht” is ontleend aan
het boek:

“50 jaar IJsvereniging Eendracht” Auteur: J.H. Willems.

 

IJsbaanterrein “Eendracht

Contactgegevens

KvK: 40037367
BTW vrijstelling

Voor vragen omtrent het terrein of de kantine
kan men contact opnemen met
Dhr Egge Hulshof
Bereikbaar op Telefoonnummer:
06-48130149

 

Adresgegevens

IJsvereniging “Eendracht”
Scheepswerfkade 62 A
9503PC Stadskanaal

E-Mailadres:
Eendracht@
stadskanaalnoord.nl

Penningmeester:
Dhr. Harm-Jan Kaspers
Bereikbaar op Telefoonnummer:
06-12372881