Webstee van Stadskanaal Noord

Trekkertrek Stadskanaal Noord

Ga hier naar onze website

Motortoerclub

Stadskanaal Noord

Ga hier naar onze website

Straten Zeskamp 2020

Stadskanaal Noord

Ga hier naar onze website

Voorwaarden Zeskamp

Stratenzeskamp 29 juni 2019

Locatie: IJsvereniging Eendracht Stadskanaal Noord

Scheepswerfkade 62A te Stadskanaal

Aanvang: 15:00 uur

Inschrijven voor deelname is verplicht en is mogelijk tot 16 juni 2019, het zeskamp opgaveformulier is te vinden op:  www.stadskanaalnoord.nl/zeskamp-2019/                                         

Deelname reglement:

Voorwaarden:

 • De deelnemende teams bestaan uit 1 teamcaptain en 8 spelers.
 • Deelname aan het stratenzeskamp is gratis.
 • Deelname aan het stratenzeskamp is mogelijk voor personen vanaf 13 jaar.
 • Samenstelling per team: 8 spelers en 1 teamcaptain

Waarvan:

 • Maximaal 2 deelnemers per team met een leeftijd van 13 tot 18 jaar.
  • Minimaal 2 vrouwen per team.
 • Bij aankomst dienen de teams en teamcaptains zich te melden bij de organisatie, dit kan vanaf 15:00 uur. Om 15:30 uur wordt het startsein gegeven voor het eerste onderdeel.
 • Ieder deelnemende team dient te verschijnen als een eenheid, herkenbaar als team.
 • Ieder team dient te zorgen voor een joker. De joker mag maximaal bij 1 onderdeel ingezet worden. Dit moet doorgegeven worden bij de jury en vóór het startsein van het desbetreffende onderdeel waar de joker op ingezet gaat worden. De punten behaald op het onderdeel waarop de joker is ingezet tellen dubbel.
 • De joker wordt beoordeeld door een onpartijdige jury op originaliteit. De winnaar wordt uiteraard beloond met een leuke prijs.
 • Draag gymschoenen geen spikes of doppen onder de schoenen.
 • Geen enkel hulpmiddel is toegestaan, alleen datgene wat door de organisatie ter beschikking gesteld is bij de spellen.
 • De aanwijzingen van de jury dienen steeds onmiddellijk te worden opgevolgd.
 • Tijdens de spelen mag men onder geen enkele voorwaarde de spelers vervangen.
 • Bij onregelmatigheden kan de jury een wedstrijdonderdeel laten overspelen. Bij meerdere opzettelijke onregelmatigheden kan de jury een ploeg voor een bepaald onderdeel of het gehele zeskamp diskwalificeren.
 • De teamcaptain mag zich in het veld bevinden om de ploeg te verzorgen, aan te moedigen, te leiden en om aanwijzingen of commando’s te geven. De teamcaptain mag bij geen enkele proef fysiek helpen.
 • De teamcaptain is de enige contactpersoon met de hoofdleiding en de jury.
 • Ploegen die niet aan het spel deelnemen mogen zich niet op het speelveld begeven.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de zeskamporganisatie.
 • Zorg dat het gehele team op tijd bij het desbetreffende spel aanwezig is.
 • Elke deelnemer mag slechts met 1 team meedoen.
 • Bij discussie over de leeftijd kan gevraagd worden naar een geldig legitimatiebewijs.
 • Het nuttigen van meegebrachte eet- en drinkwaren is met uitzondering van babyvoeding niet toegestaan.
 • Het gebruik van alcoholische dranken op het wedstrijdterrein is ten strengste verboden. Buiten de speelvelden of op het terras mag wel matig gedronken worden en wordt de regel nix 18 gehanteerd. In geval van dronkenschap wordt men uitgesloten van deelname.
 • Aanstootgevend gedrag op of langs het wedstrijdterrein kan leiden tot diskwalificatie en/of verwijdering van het hele team.
 • We raden de spelers aan om extra kleding en handdoeken mee te brengen.
 • Denk aan je eigen veiligheid, draag geen sieraden en dek piercings af zodat ze geen gevaar op kunnen leveren.
 • EHBO is aanwezig
 • Het betreden van de plaats waar het evenement plaats vindt en het bijwonen van het evenement geschiedt op eigen risico. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk.
 • Door deelname aan het evenement en betreding van het evenemententerrein wordt akkoord gegaan met het maken van beeldmateriaal welke eventueel gebruikt kan worden voor promotionele doeleinden op de website en Facebookpagina van Stadskanaal Noord.
 • Met de inschrijving voor het stratenzeskamp wordt automatisch akkoord gegaan met bovenstaande voorwaarden.