Welkom bij Trekkertrek Stadskanaal Noord

TTSN

 

Stadskanaal – Noord

 

ONDERSTAANDE REGLEMENT IS VAN TOEPASSING

AANVULLEND REGELS/INFORMATIE VOOR DE DEELNEMERS:

Een deelnemer die onderstaande regels niet naleeft, kan uitgesloten worden van deelneming of gediskwalificeerd worden:

 

 • Startnummers moeten aan beide zijden duidelijk zichtbaar zijn.
 • Men dient in het bezit te zijn van een geldig tractorrijbewijs hebben of minstens 18 jaar zijn.
 • In verband met de gemaakte kosten voor de sleepwagen kan er na de inschrijving niet meer afgemeld worden, deelnemers maken dus geen aanspraak op teruggave van het inschrijfgeld!
 •  Tijdens de wedstrijd mag men niet onder invloed van alcoholische drank of andere stimulerende middelen zijn.
 • Elke deelnemer dient ten alle tijden zijn of haar voertuig op veilige wijze besturen.
 • Diegene die niet hoeft te trekken of hiervoor niet opgesteld staat, mag zich niet achter de baan afzetting begeven.
 • Diegene die de sleepwagen over de verste afstand verplaats is winnaar (bij meerdere full pulls volgt er een finale trek).
 • Deelnemers vrijwaren de organisatie van alle schade en aansprakelijkheid, die het gevolge zijn van wedstrijd deelname.
 • Deelnemers zijn zelf aansprakelijk voor eventuele verontreinigingen (olie, brandstof) en moet op en bij het wedstrijd terrein door deelnemer zelf opgeruimd worden.
 • Diegene die te laat aan de start verschijnt, mag geen trekpoging meer doen in de betreffende klasse.
 • Op het terrein moet op een verantwoordelijke manier en niet harder dan 5 km per uur gereden worden.
 • Alle deelnemende tractoren mogen zich op het terrein begeven en moeten voor het einde van het evenement het terrein verlaten hebben. Hierbij wordt verwacht dat de bestuurder rekening houdt met de omgeving en geen overlast voor omwonende veroorzaakt.
 • Tenslotte iedereen op het terrein kan tijdens de gehele dag gefotografeerd of gefilmd worden met de naam zichtbaar. Deze foto’s kunnen op onze facebook pagina of op websites geplaatst worden.

Samenwerkingsverband

Stadskanaal – Noord